Договір публічної оферти

загальні положення

 

1.1. Справжня оферта, є офіційною пропозицією https://bug.group, далі за текстом - «Продавець», укласти Договір замовлення послуг дистанційним способом, тобто через Інтернет-сайт, далі по тексту - «Договір», і розміщує Публічну оферту (пропозицію) на офіційному інтернет-сайті Продавця «https://bug.group (далі -« Інтернет-сайт »).
 
1.2. Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти електронний договір замовлення послуг, вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Продавця.
 
Поняття і визначення
2.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:
 
* «Товар» - послуги з послуги з оформлення відповідних документів і довідок БТІ, консультації, технічних паспортів та іньше;
 
* «Інтернет-сайт» - відповідно до Закону України «про електронну комерцію», засіб для подання або реалізації товару, роботи або послуги шляхом здійснення електронної угоди.
 
* «Продавець» - компанія, яка реалізує товари, представлені на Інтернет-сайті.
 
* «Покупець» - фізична особа, що уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче.
 
* «Замовлення» - вибір окремих позицій з переліку товарів-послуг, зазначених Покупцем при розміщенні замовлення і проведенні оплати.
 

Предмет договору

3.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов'язується оплатити і прийняти Товар на умовах даного Договору.
 
Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів-послуг в Інтернет-сайті, в тому числі:
 
- добровільний вибір Покупцем товарів-послуг в Інтернет-сайті;
 
- самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-сайті;
 
- оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-сайті;
 
- обробка і доставка замовлення Покупцеві у власність на умовах цього Договору.
 

Порядок оформлення замовлення

4.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-який товар, представлений на Сайті Інтернет-сайту і наявний.
 
4.2. Кожна позиція може бути представлена ​​в замовленні в будь-якій кількості.
 

Порядок оплати замовлення

 
5.1. Оплата відбувається через виставлення інвойсу на E-mail через LiqPay або по кнопці LiqPay в гривнях.
 
 
Умови доставки замовлення
 
6.1. Отримання здійснюється у офiсi нашої компанiї пiд час пiдписання за потреби необхiдних документiв
 
 

Права та обов'язки сторін:

 
7.1. Продавець має право:
 
- в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим договором у разі порушення Покупцем умов цього договору.
 
7.2. Покупець зобов'язаний:
 
- своєчасно оплатити та отримати замовлення на умовах цього договору.
 
7.3. Покупець має право:
 
- оформити замовлення в Інтернет-сайті;
 
- вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.
 

Відповідальність сторін

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України.
 
8.2. Продавець не несе відповідальності за:
 
- за зміст і правдивість інформації, наданої Покупцем при оформленні замовлення;
 
- за затримку і перебої в наданні Послуг (обробки замовлення та доставки товару), які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;
 
- за протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою даного доступу до мережі Інтернет;
 
- за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів - IP, MAC-адреси, логіна і пароля третім особам;
 
8.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під його логіном знаходилося іншу особу) особам або їх майну, юридичним особам, державі чи моральним принципам моральності.
8.4. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об'єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти розумними способами.
 
8.5. Сторони прикладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.
 

Інші умови

9.1. Інтернет-сайт залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього договору за умови попередньої публікації його на сайті https://bug.group
 
9.2. Інтернет-сайт створений для організації дистанційного способу продажу товарів-послуг через Інтернет.
 
9.3. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при оформленні замовлення інформації. При цьому, при здійсненні акцепту (оформленні замовлення і подальшої оплати товару) Покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, в розумінні ЗУ «Про захист персональних даних».
 
9.4. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-сайті замовлення означає повну згоду Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти)
 
9.5. Фактичною датою електронного угоди між сторонами є дата прийняття умов, відповідно до ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію»
 
9.6. Використання ресурсу Інтернет-сайту для попереднього перегляду товару, а також для оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним.
 
9.7. Інформація, яку надає Покупцем є конфіденційною. Інтернет-сайт використовує інформацію про Покупця виключно в цілях обробки замовлення, відправлення повідомлень Покупцеві, доставки товару, здійснення взаєморозрахунків і ін.
 
Порядок повернення товару належної якості
10.1. Повернення товару в Інтернет-сайт проводиться згідно чинного законодавства України.
 
10.2. Повернення товару в Інтернет-сайт проводиться за рахунок Покупця.
 
10.3. При поверненні Покупцем товару належної якості, Інтернет-сайт повертає йому сплачену за товар грошову суму за фактом повернення товару за вирахуванням компенсації витрат Інтернет-сайту пов'язаних з доставкою товару Покупцеві.
 

Термін дії договору

11.1.Електронний договір вважається укладеним з моменту одержання особою яка направила пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції в порядку, визначеному частиною шостою статті 11 Закону України "Про електронну комерцію".
 
11.2. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту фактичної доставки товару, шляхом повернення грошових коштів
 
11.3. Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку, в разі невиконання однією із сторін умов цього Договору та у випадках передбачених чинним законодавством України.
 
Звертаємо вашу увагу, що інтернет-сайт «www.bug.group» має право, відповідно до законодавства України, надавати право користування інтернет платформою ФОП і юридичним особам для реалізації товару.

Довідка про відсутність забудови необхідна для здійснення юридичних дій із земельними ділянками. При операціях купівлі-продажу земельних діл...

500 грн.

Приватний/ садовий будинок від 2500 грн.
Термін виконання від 3 - 5 робочих днів.
Перелік необхідних документів:
Документ, на підставі якого...

2 500 грн.

Нежитлове приміщення від 2500 грн.
Термін виконання від 5 робочих днів.
Державна реєстрація права власності на квартири, житлові та нежитлов...

2 500 грн.

Гараж - від 2000 грн.
Гараж – термін виконання –від  1-5 робочих днів
Для реєстрації права власності на гаражний бокс в кооперативі необхідн...

2 000 грн.