• 16.04.2020 повідомлення здобувачів наукового ступеня ...
  • 16.04.2020 повідомлення здобувачів наукового ступеня ...

16.04.2020 повідомлення здобувачів наукового ступеня ...

Гавріков Денис Олександрович, головний спеціаліст відділу комерційного аудиту ТОВ «Української інвестиційно-інжинірингової компанії». Назва дисертації: «Формування інструментарію економічної безпеки будівельних підприємств в умовах динамічного бізнес-середовища». Шифр та назва спеціальності – 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Спецрада Д 26.056.10 Київського національного університету будівництва і архітектури (03037, Повітрофлотський пр-т., 31, м. Київ-37, тел.: (044) 241-55-80). Науковий керівник: Івахненко Ірина Сергіївна, кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту в будівництві Київського національного університету будівництва і архітектури. Офіційні опоненти: Зачосова Наталія Володимирівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту та економічної безпеки Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького; Молодід Олена Олексіївна, кандидат економічних наук, провідний науковий співробітник відділу економіки, управління та організації будівництва ДП «Українського науково-дослідного інституту будівельного виробництва ім. В.С. Балицького».
 

Довідка про відсутність забудови необхідна для здійснення юридичних дій із земельними ділянками. При операціях купівлі-продажу земельних діл...

500 грн.

Приватний/ садовий будинок від 2500 грн.
Термін виконання від 3 - 5 робочих днів.
Перелік необхідних документів:
Документ, на підставі якого...

2 500 грн.

Нежитлове приміщення від 2500 грн.
Термін виконання від 5 робочих днів.
Державна реєстрація права власності на квартири, житлові та нежитлов...

2 500 грн.

Гараж - від 2000 грн.
Гараж – термін виконання –від  1-5 робочих днів
Для реєстрації права власності на гаражний бокс в кооперативі необхідн...

2 000 грн.